Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ

Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ

Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ

Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ

Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ
Mã sản phẩm: JT-SB216GSN Giá sản phẩm: Liên hệ THÔNG TIN CƠ BẢN Máy sấy khô tay JT-SB216GSN của MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN Sử dụng điện: 220V-240V/50-60HZ Công suất tối đa: Max 560W Không bao gồm sấy nóng Tốc độ gió: 80m/s Kích thước: 733x225x300 Trọng lượ

Sản phẩm cùng loại

backtop