Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí

Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí

Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí

Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí

Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí
Mã sản phẩm: JT-1000V Giá sản phẩm: 14.460.000 VND THÔNG TIN CƠ BẢN Sử dụng điện 220V - 50/60Hz Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây Độ ồn < 80dB Công suất tối đa: 830W (Motor: 620W, Sấy nóng: 201W) Kí

Sản phẩm cùng loại

backtop